S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.
Ok

SKLADEM NA PRODEJNĚ

KONTAKTY

PROKRB.cz
Breitcetlova 771/6
Praha 9 - Černý Most
tel: +420 775 775 363

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

obchodní společnosti HLAMER, sr.o.

se sídlem Lázně Toušeň, Ve dvoře 521, 250 89

IČO: 02090996 DIČ: CZ020900996

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 215356

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.PROKRB.cz1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti HLAMER, sr.o., se sídlem Lázně Toušeň, Ve dvoře 521, 250 89, identifikační číslo: 02090996, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 215356 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.prokrb.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4     Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dva roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a číslech, není tato cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.

3.5      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 8169306001/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s. (dále jen „účet prodávajícího“).

4.2      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. 

4.4      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.8      Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4.9     Při objednávce krbových kamen či krbové vložky nad 15.000 Kč - vč. DPH bude vyžadována záloha ve výši 30% z celkové ceny objednávky. Při objednávce nad 40.000 Kč vč. DPH bude předem vyžadována platba za objednané zboží v plné výši. Při bezhotovostní platbě převodem na účet dodavatele je zboží zasíláno kupujícímu až po připsání celkové částky objednávky na účet dodavatele. 

5.0      Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovata ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@prokrb.cz

5.3      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4     V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6      V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.8     Nastane-li situace kdy dodavatel či výrobce zdraží zboží, může prodávající odstoupit od kupní smlouvy s kupujícím. V případě že byla přijata již záloha či platba za zboží budou veškeré obdržené finanční prostředky vrácené obratem na účet kupujícího a veškeré závazky, nároky včetně kupní smlouvy zanikají.6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.6      V případě že je uvedeno "Doprava zdarma" u krbových vložek či kamen je podmíněna doprava zdarma platbou předem za objednané zboží v plné výši, jelikož část sortimentu zasíláme rovnou ze skladu výrobce jejich nastavenou přepravou a nemůžeme nastavit formu úhrady dobírkou. V případě potřeby že je potřeba dodat balíček ve zkráceném čase je nutné nás o tomto faktu kontaktovat neprodelěn po odeslání objednávky.

6.7.    Před převzetím od přepravce balík nejdříve vizuálně zkontrolujte a přesvědčte se, zda není balík poškozen a zboží které je uvnitř nevykazuje známky vady, kazu nebo mechanického poškození například chrastění, praskání, zvláštní tvar balíku apod. V případě zjištění vady, či závažného podezření balík nepřebírejte, sepište reklamační protokol a kontaktujte nás na telefonním čísle 775 775 363 nebo na mailové adrese Kukla@prokrb.cz.

V případě že zásilku převezmete a po jejím rozbalení zjistíte poškození, je nutné neprodleně kontaktovat přepravce a sepsat reklamační protokol ( u České pošty nejdéle do 2 pracovních dnů od převzetí a postupovat dle jejich instrukcí, u ostatních přepravců v den převzetí balíku telefonicky kontaktovat přepravce a žádat sepsání reklamačního protokolu či reklamačního záznamu ). Pozdější reklamace na mechanické poškození přepravní společnosti neuznávají. Pokud nebude ze strany přepravce umožněn dostatek času ke kontrole balíku, uveďte do předávacího protokolu převzato s výhradou, poté balík rozbalte a zkontrolujte zda zboží není poškozeno. O skutečnosti že jste převzali balík s mechanickým poškozením nás kontaktujte na Kukla@prokrb.cz nebo na telefonu 775 775 363, tak aby jsme byli schopni zaslat nové zboží.

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje svým podpisem, že balík dorazil vizuálně nepoškozen.

6.8.     Počet dní, po které se může opozdit dodání zboží z důvodu nikoli na straně prodávajícího ale na straně výrobce, dodavatele. V tomto případě je vždy zákazník s předstihem informován o dodání zboží.

          Důvody opoždění dodávky zboží:

  • Z důvodu neposkytování součinnosti objednatelem ( opožděná úhrada zboží, nepřesně uvedena adresa k dodání zboží ).
  • Z důvodu opožděné dodávky výrobcem ( například změna výrobního plánu v závislosti na ročním období - kamna, krbové vložky )
  • Z důvodu vyšší moci ( živelná katastrofa, pandemie, apod. )

6.9.     Doprava zdarma v hodnotě u zboží nad 20000,- Kč. vč. DPH. V případě že zákazník vrací část zbozí dlě uvedeného termínu vrácení zboží ( například že nevyužil všechen stavební materiál ) a jeho celková cena objednávky klesne pod hranici 19999,-  Kčvč. DPH budou vrácené finanční prostředky vráceny s odečtenou cenou dopravy.

Příklad:

Objednávka stavebního materiálu odeslaná námi přepravní společností s cenou dopravy 0,- Kč v celkové hodnotě 23518,- Kč vč. DPH. Zákazník nespotřebuje všechen materiál a část vrací ve lhůtě od nákupu zboží. Vrácené položky jsou v hodnotě 4443,- Kč vč. DPH. tzn. že celková cena objednávky po odečtení činí 19075,- Kč vč. DPH. Vrácená platba za materiál bude ponížena o dopravné tzn. že zákazník na BÚ obdrží částku 3323,- Kč. ( - 1120 ,- Kč paletová přeprava ).7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3      Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@hm-obchod.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1      Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete v patičce webu pod odkazem ,,GDPR".10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1      Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

10.2      Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.3      Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.4     Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.5     Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

10.6     Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: HLAMER, s.r.o. Lázně Toušeň, Ve dvoře 521, 250 89, adresa elektronické pošty info@hm-obchod.cz, telefon: 775 775 363.

NÁPOVĚDA skladové dostupnosti

Na prodejně - zboží je na prodejně a ihned k odběru

( doporučujeme vždy udělat objednávku předem přes e-shop a nespoléhat na skladové zobrazení "Na prodejně" - provázanost e-shopu a skladu může být zpožěná až o několik hodin. )

Obvykle skladem - zboží je standartně na některém z našich skladů. jeho dodání je v řádu 1 - 2 dnů.

Do 2 dnů - zboží je v externím skladu.

Do 5 dnů - zboží je u výrobce ( zadává do výroby ), dodává se přímo na základě objednávek na prodejnu, nebo se zasílá přímo zákazníkovi.

Do 10 dnů - zboží je u výrobce ( zadává do výroby ), dodává se na základě objednávek na prodejnu, nebo se zasílá přímo zákazníkovi.

Na objednávku - zboží se objednává u výrobce například z důvodu expirace apod, dodání je 5 - 30 pracovních dnů. ( Jedná se o zakázkové dodání zboží které není možné vrátit. )

V případě opoždění výroby, logistiky či jiných problémů je zákazník včas kontaktován o termínu dodání.

Termín dodání se může prodloužit například v důsledku opatření kvůli Koronaviru ( transport ze zahraničí do ČR apod. ). Zboží které je označeno s dodáním do 5 nebo do 10 dnů se objednává na základě objednávek. Po přijetí této objednávky a její zpracování ( obvykle do 24 hodin od přijetí objednávky ) již není možné objednávku stornovat, v tomto případě je každý případ řešen individuálně dle možností zrušení objednávky u výrobce.

Pokud chcete ověřit termín dodání v případě že objednávate zboží u kterého je uvedeno některá z výše skladových dostupností můžete nás předem kontaktovat.

Časové úseky s dny jsou brány jako pracovní dny.

Vzorový formulář

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy – HLAMER, s.r.o.

 

Spotřebitel:

jméno a příjmení:

adresa:

telefon:

email:

Adresát:

Hlamer, s.r.o.

Ve dvoře 521, Lázně Toušeň, 250 88

IČ: 02090996 DIČ: CZ02090996

Kukla@prokrb.cz

 

Vzor

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,

dne ……………… jsem prostřednictvím vašeho eshopu https://www.prokrb.cz s vámi uzavřel(a) kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo dodání zboží

druh zboží, značky, kód (identifikace zboží)…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

Číslo objednávky: …………………………………………………..

Číslo prodejního dokladu:……………………………………………………….

Toto (zboží) jsem převzal/a dne …………………………………………..

 

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené

kupní smlouvy odstupuji.

 

Kupní cena má být vrácena:

  • bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: ................................................ / ........................

 

 

S pozdravem

 

Podpis kupujícího spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

 

..............................................

V…………..dne…………….ZGRkNGVkYW